9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΤ020.35
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΗΛΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή πραγματοποιεί την αναλογία μεταξύ ενός ηλεκτρικού κι ενός υδραυλικού
κυκλώματος, συνδέοντας την διαφορά δυναμικού (τάση) με την διαφορά πίεσης.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566