9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ740.DAVA320M
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

Όργανο επίδειξης πολλαπλών κλιμάκων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566