10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΤ025.43
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 1Ν/0.01Ν ΑΝΟΙΧΤΟ

Δυναμόμετρο ανοιχτού τύπου 1Ν - 0.01Ν ΓαλλίαςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566