10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Φυσική


a. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ - ΕΜΒΑΔΟΥ - ΟΓΚΟΥ

Για τη μέτρηση του μήκους, του εμβαδού και του όγκου σωμάτων, θα χρειστείτε τον παρακάτω εξοπλισμό :

ΓΕ050.65: ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΝΟΧ 1 m

ΓΕ050.99: ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

XH151.XX: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566