10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Φυσική


f. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Για την μελέτη των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων θα χρειαστείτε τα παρακάτω όργανα:

ΗΛ070.00: ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΗΛ025.00: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

ΗΛ020.00: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566