9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


b. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (% w/w, w/v, v/v), θα χρειαστείτε:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΖΥΓΟ

ΧΗ350.ΧΧ: ΣΙΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΧΗ170.ΧΧ: ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΧΗ300.ΧΧ: ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ

ΧΗ025.00: ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΧΗ295.ΧΧ: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

XH120.XX: ΧΩΝΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

XH015.XX: ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566