9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


e. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Ph

Για τη μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί και τη μεταβολή του pH ενός όξινου διαλύματος με την αραίωση, θα χρειαστείτε τα παρακάτω όργανα:

ΧΗ550.0210: ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΧΗ170.ΧΧ: ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

XH235.XX: ΥΑΛΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΧΗ300.ΧΧ: ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ

ΜΡ140.00: ΣΥΡΙΓΓΑ

XH151.XX: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566