9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


f. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΚΟΥ

Για τη μελέτη και σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου - χαλκού, θα χρειαστείτε τα παρακάτω όργανα:

ΧΗ300.ΧΧ: ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ

ΧΗ170.ΧΧ: ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΧΗ220.0150: ΓΟΥΔΙ ΜΕ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566