9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


g. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΒΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

Για αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα χρειαστείτε τον παρακάτω εξοπλισμό:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΧΗ300.ΧΧ: ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ

ΧΗ295.ΧΧ: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

XH235.XX: ΥΑΛΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΧΗ025.00: ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

XH120.XX: ΧΩΝΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566