9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


h. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών σε αλκοόλη, θα χρειαστείτε τα παρακάτω όργανα:

ΜΡ050.00: ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ

XH151.XX: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566