10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Βιολογία


a. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Για την μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων, θα χρειαστείτε:

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΒΙ030.ΧΧ: ΛΑΒΙΔΑ

ΒΙ030.0032: ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Ν.4 ΙΝΟΧ

ΧΗ295.00: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΧΗ290.10: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

XH015.XX: ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΧΗ190.6430: ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566