10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Βιολογία


c. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΦΥΤΟΥ

Για αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα χρειαστείτε:

ΒΙ030.ΧΧ: ΛΑΒΙΔΑ

ΧΗ300.ΧΧ: ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ

ΧΗ005.0955: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN

XH235.XX: ΥΑΛΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566