10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Βιολογία


f. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Για την παρατήρηση βακτηρίων θα χρειαστείτε:

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566