10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Βιολογία


g. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Για την παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών θα χρειαστείτε:

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

ΧΗ295.00: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΧΗ290.10: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

ΒΙ060.ΧΧ: ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

XH015.XX: ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566