10/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Βιολογία


h. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ

Για την παρατήρηση χρωμοσωμάτων θα χρειαστείτε:

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566