9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Εργαστηριακές διατάξεις Φυσικής

4864.21
f. ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΗΣ 2

Μία ολοκληρωμένη πρόταση για πειράματα Οπτικής.
Παραδίδεται σε πλαστική βαλίτσα φύλαξης - μεταφοράς.

Περιλαμβάνει:

- Οπτική τράπεζα με βάσεις στήριξης και στηρίγματα φακών
- Πηγή φωτός και μετασχηματιστή 12 V / 2,5 A
- Γωνιομετρικό δίσκο
- Σετ πρισμάτων
- Σετ φακών
- Χρωματιστά φίλτρα
- Αδιαφανή οθόνη
- Δοχείο πόλωσης φωτός με στήριγμα
- Δοχείο διάθλασης φωτός

Το ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΗΣ 2 χρησιμοποιείται σε μεγάλος εύρος πειράματων:

- Αρχές λειτουργίας φακών και κατόπτρων
- Σύνθεση χρωματιστών ακτινών
- Αρχή του Fermat
- Μέτρηση εστιακής απόστασης
- Ανάκλαση και διάθλαση φωτός
- Ολική ανάκλαση
- Φωτομετρία
- Πρίσματα
- Δείκτης διάθλασης διαφορετικών υλικών
- Πόλωση του φωτός

Η βαλίτσα έχει διαστάσεις 83x28x12cm και ζυγίζει 5,5kgBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566