9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Εργαστηριακές διατάξεις Φυσικής

4866.20
l. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2

Μία ολοκληρωμένη πρόταση για πειράματα Ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Παραδίδεται σε πλαστική βαλίτσα φύλαξης - μεταφοράς.

Περιλαμβάνει:

- Αναμεταδότη 6-12V
- Κινητήρες 6-12 V
- Πλαστική προπέλα
- Διπλό πυρήνα σχήματος C
- Πηνία
- Διακόπτες
- Γέφυρες
- Βομβητή

Το ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2 χρησιμοποιείται σε μεγάλος εύρος πειράματων:

- Αρχές λειτουργίας μετασχηματιστή
- Εξερεύνηση λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων
- Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική
- Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική
- Αρχές λειτουργίας δυναμό
- Πειράματα φωτεινότητας

Η βαλίτσα έχει διαστάσεις 50x42x12cm και ζυγίζει 4 kgBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566