10/26/2021   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΒΙ020.00
ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

Ανοξείδωτες, αποστειρωμένες ανταλλακτικές λεπίδες λαβίδας ανατομίας.

- ΒΙ020.10 ΛΕΠΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Νo 10

- ΒΙ020.00 ΛΕΠΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Νo 12

- ΒΙ020.15 ΛΕΠΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Νo 15
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566