10/26/2021   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΧΗ125.01
ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI 90 mm

Συσκευασία: 12 αποστειρωμένα τεμάχια
Διαστάσεις: Φ 90 mm.
Υλικό: γυαλί αρίστης ποιότητας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566