8/15/2020   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΧΗ290.00
ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ - κουτί 100 τεμ

Συσκευασία: 100 τεμ.
Διαστάσεις: 14 mm x 14 mm.
Υλικό: γυαλί αρίστης ποιότητας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566