10/26/2021   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΜΤ186.40
ΣΕΙΡΑ ΣΛΑΪΝΤΣ "Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ"

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Ακάθαρτο νερό
- Θρόμβωση
- Οριζόντιο διαχωριστή
- Διαχωριστή τύπου PULSATOR
- Διαχωριστή διαστρωματώσεων
- Φίλτρο άμμου
- Στάδιο αποστείρωσης
- Στάδιο επεξεργασίας μέσω τερματικούBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566