10/26/2021   

Προϊόντα | i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ-Έπιπλα

ΓΕ180.00
ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκαμπώ εργαστηρίου μεταβλητού ύψου, με ξύλινη έδρα,
μηχανισμό βίδας για την ανύψωση και αντιολισθητικά
πλαστικά πλέγματα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566