10/6/2022   

Προϊόντα | i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ-Εξοπλισμός εργαστηρίων

ΑΠ020.00
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ

Ειδικός για την απορρόφηση αερίων που παράγονται από χημικές αντιδράσεις.
Διαστάσεις : 126 cm, 156 cm, 186 cm x 85 cm x 240 cm.
Επιφάνεια εργασίας & λεκανάκι Stonwere.
Παροχές νερού – αερίου.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566