10/6/2022   

Προϊόντα | i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ-Εξοπλισμός εργαστηρίων

ΕΣ040.00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖ

Για άμεση παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος με χημικά αντιδραστήρια κλπ.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566