10/6/2022   

Προϊόντα | i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ-Εξοπλισμός εργαστηρίων

ΤΛ030.00
ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΑΕΡΙΩΝ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ

Διαφόρων διαστάσεων, από 150 έως 360 cm.
Με εξωτερικούς ή εσωτερικούς μηχανισμούςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566