10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT020.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (0,4 - 5 m)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

O DT020.00 είναι ένας αισθητήρας υπερήχων που λειτουργεί με εκπομπή ηχητικών παλμών και ανιχνεύει την κίνηση οποιουδήποτε αντικειμένου που βρίσκεται σε εμβέλεια 0,4 - 5 m μπροστά από αυτόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

O DT020.00 συλλέγει δεδομένα έως 50 μετρήσεις/sec, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για πειράματα Κινηματικής, όπως:
-Υπολογισμός της απόστασης αντικειμένου
-Υπολογισμός της ταχύτητας αντικειμένου
-Υπολογισμός της επιτάχυνσης αντικειμένου
-Μελέτη απλής αρμονικής ταλάντωσης
-Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο
-Μέτρηση της επιτάχυνσης g της βαρύτητας κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Εύρος ανίχνευσης: 0,4 m έως 5 m
-Διακριτική ικανότητα: 4,9 mm
-Ακρίβεια: 1% σ' ολόκληρο το εύρος ανίχνευσης
-Γωνία λήψης μετρήσεων: 15° έως 20°Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566