10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT006.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (+/- 250 mΑ AC/DC)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Ο DT006.00 είναι ένας έντασης ρεύματος (αμπερόμετρο), κατάλληλος για μετρήσεις τιμών -250 mΑ έως +250 mA ΑC/DC. Παρεμβάλλεται σε σειρά σε ηλεκτρικό κύκλωμα όπως και οι ακροδέκτες ενός κοινού αμπερόμετρου. Βρίσκεται σε ωοειδή θήκη και διαθέτει δύο βύσματα τύπου μπανάνας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

O DT006.00 είναι ιδανικός για την καταγραφή της έντασης του ρεύματος σε πειράματα Ηλεκτρισμού . Ενδεικτικά:
-Μέτρηση ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ)
-Μέτρηση εσωτερικής αντίστασης
-Προσδιορισμός της αντίστασης αγωγού, μέσω του νόμου του Ohm
-Μελέτη ρεύματος που διέρχεται από λαμπτήρα
-Μελέτη ρεύματος που διέρχεται από δίοδο κλπ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Ρεύμα εισόδου: Συνεχές (DC) ή Εναλλασσόμενο (AC)
-Δυναμικό εύρος:+/- 250 mΑ
-Ακρίβεια: 3% σε όλο το εύρος
-Αντίσταση εισόδου: 1 Ω
-Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου: 1,7 Α.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566