10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT116.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (Geiger Muller)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

O DT116.00 αποτελείται από σωλήνα GEIGER-MULLER με τα αντίστοιχα κυκλώματα τροφοδοσίας υψηλής τάσης και ενίσχυσης, για την ανίχνευση της διέλευσης σωματιδίων και ακτινοβολίας, "α", "β" και "γ".
Διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας LED και ειδοποιεί με ηχητικό σήμα κάθε πρόσκρουση (συμβάν).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
O DT116.00 είναι ιδανικός για την καταγραφή του αριθμού και της συχνότητας κρούσεων σε μελέτες Περιβαλλοντικών Συνθηκών, όπως:
-Μελέτη ακτινοβολίας ραδονίου
-Μελέτη ακτινοβολίας υπόβαθρου
-Μελέτη υλικών θωράκισης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Εύρος Μετρήσεων: 0 - 1024 Bq
-Διακριτική ικανότητα +/- 1Bq
-Τάση λειτουργίας: 5 VDC (παρέχεται από το Data Logger)
-Ένταση ρεύματος: 10 mA
-Ισχύς: 50 mW
-Έξοδος: παλμοί 0 - 5 VBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566