10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT120.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

O DT120.00 είναι ένα δυναμόμετρο με δυο περιοχές λειτουργίας: +/- 10 Ν και +/- 50 Ν. Η επιλογή της περιοχής λειτουργίας γίνεται με την χρήση διακόπτη ενσωματωμένου στον αισθητήρα.
Συνοδεύεται από σειρά εξαρτημάτων για την ανάρτηση και την προσαρμογή του πάνω σε πειραματικές διατάξεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

O DT120.00 είναι κατάλληλος για πειράματα Μηχανικής , όπως:
-Μέτρηση βαρών
-Μέτρηση δυνάμεων
-Μελέτη δυνάμεων τριβής
-Μελέτη κρούσεων
-Μελέτη ταλαντώσεων κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Εύρος Μετρήσεων: +/- 50 Ν
Διακριτική ικανότητα: 0,12 N

-Εύρος Μετρήσεων: +/- 10 Ν
Διακριτική ικανότητα: 0,02 NBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566