10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT138.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

O DT138.00 καταγράφει την επιτάχυνση της μάζας που κατέχει ο ίδιος ο αισθητήρας ή την επιτάχυνση άλλου κινητού αντικειμένου πάνω στο οποίο είναι στερεά προσαρμοσμένος, σε κλίμακα +/- 49 m/s^2 (+/- 5 g). Για κινήσεις σε κατακόρυφο επίπεδο επιτυγχάνεται η αποτύπωση της επιτάχυνσης g του γήινου βαρυτικού πεδίου.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

O DT138.00 είναι αισθητήρας ακρίβειας, ιδανικός για πειράματα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, ενδεικτικά:
-Μελέτη επιτάχυνσης κινητών
-Μελέτη εκκρεμούς
-Μελέτη επιτάχυνσης αυτοκινήτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Περιοχή Μετρήσεων +/-5 g
-Διακριτική ικανότητα: 0,01 gBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566