10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT035.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Ο DT035A είναι σχεδιασμένος να μετράει την αγωγιμότητα υγρών ουσιών και διαλυμάτων, με εύρος μετρήσεων από 0 έως 20mS.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο αισθητήρας αγωγιμότητας είναι χρήσιμος σε πολλά πειράματα Βιολογίας, Χημείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως:

- Μέτρηση αγωγιμότητας κατά τη διάλυση αλάτων στο νερό.
- Σύγκριση αγωγιμότητας διαφορετικών υδατικών διαλυμάτων.
- Προσδιορισμός συγκέντρωσης ιόντων σε διάλυμα, κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εύρος μετρήσεων: 0 - 20mS.
- Ευαισθησία: +/-8% σε όλη την κλίμακα.
- Ανάλυση (12-bit): 5μS
- Εύρος θερμοκρασιών: 0 - 80°C
- Χρόνος απόκρισης για το 95% των μετρήσεων: 5s
- Προρυθμισμένη δειγματοληψία: 10 δειγματα/s.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566