10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT114.00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ (O2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

O DT114.00 είναι αισθητήρας καταγραφής της συγκέντρωσης Οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα και σε υδατικά διαλύματα.
Συνοδεύεται από το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο Ο2, ένα δοχείο με 50 ml ηλεκτρολυτικό διάλυμα, τρείς μεμβράνες και ειδικό χαρτί.

EΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο DT114.00 είναι κατάλληλος για πειράματα Βιολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως:
- Μελέτη της φωτοσύνθεσης.
- Μελέτη της αναπνοής ζωικών οργανισμών.
- Μελέτη συγκέντρωσης οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση σε υδρόβια φυτά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εύρος ανίχνευσης: 0 - 125 %
- Διακριτική ικανότητα: +/- 0,25 % DO2Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566