10/18/2021   

Προϊόντα | e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-Αισθητήρες για MultiLog -/Pro

DT011.00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Ι/Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ι/Ο

O DT011.00 είναι καλώδιο τύπου “mini-din” μήκους 1,5 m που χωρίζει μια υποδοχή Ι/Ο του Data Logger σε δύο εισόδους - εξόδους.
-Δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως 6 (αναλογικών-ψηφιακών) εισόδων - εξόδων στο MULTILOG.
-Δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως 8 (αναλογικών - ψηφιακών) εισόδων - εξόδων στο MULTILOG PRO.
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566