10/26/2021   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για τη Βιολογία

ΜΤ186.05
ΣΕΙΡΑ SLIDES: Η ΜΕΙΩΣΗ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Πρόφαση Ι ( ζυγοταινία)
- Πρόφαση Ι ( παχυταινία)
- Πρόφαση Ι ( διπλοταινία)
- Πρόφαση Ι ( στάδιο διακίνησης)
- Μετάφαση Ι
- Ανάφαση Ι
- Τελόφαση Ι
- Μετάφαση ΙΙ
- Ανάφαση ΙΙ
- Πρόφαση Ι
- Συναπτονημικό σύμπλεγμα
- Χρωμόσωμα σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιοBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566