10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Slides Βιολογίας

ΜΤ186.00
ΣΕΙΡΑ SLIDES: H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΤΩΣΗΣ

Σειρά 12 slides φυτικών κυττάρων με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Οι φωτογραφήσεις έγιναν σε:

1.Μικροσκόπια με αντίθεση φάσης
2.Μικροσκόπια με διερχόμενο φως
3.Μικροσκόπια φθορισμού

Περιλαμβάνει:

-Από την Πρόφαση στην Τελόφαση
-Πρόφαση και Μετάφαση
-Μετάφαση και Ανάφαση
-Μεσόφαση
-Μετάφαση
-Ανάφαση
-ΤελόφασηBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566