10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Slides Βιολογίας

ΜΤ186.06
ΣΕΙΡΑ SLIDES: TO ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Φυτικούς ιστούς
- Φυτικά κύτταρα
- Μεσοφασικό Πυρήνα
- Πολυσώματα
- Κυτταρικό σκελετό
- Χυμοτόπιο
- Μιτοχόνδρια
- Αμυλοπλάστες
- Χλωροπλάστης
- Σύστημα Golgi
- ΕξωκυττάρωσηBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566