9/26/2021   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για το Περιβάλλον

ΜΤ186.40
ΣΕΙΡΑ SLIDES "Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ"

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει

- Ακάθαρτο νερό
- Θρόμβωση
- Οριζόντιο διαχωριστή
- Διαχωριστή τύπου PULSATOR
- Διαχωριστή διαστρωματώσεων
- Φίλτρο άμμου
- Στάδιο αποστείρωσης
- Στάδιο επεξεργασίας μέσω τερματικούBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566