9/26/2021   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για το Περιβάλλον

ΜΤ186.41
ΣΕΙΡΑ SLIDES "ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ"

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.
Περιλαμβάνει :
- Προκαταρκτικά στάδια
- Αερόβιες επεξεργασίες
- Συγκέντρωση λάσπης
- Επεξεργασία λάσπηςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566