10/26/2021   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΜΤ186.08
ΣΕΙΡΑ SLIDES ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει :

- Ολιγοχαίτες αννελίδες
- Μυριάποδα χιλίποδα
- Μυριάποδο διπλόποδο
- Ισόποδο καρκινοειδές
- Αραχνίδες
- Κολλέμβολα
- ΚολλεόπτεραBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566