10/26/2021   

Προϊόντα | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

ΜΤ187.04
ΣΕΙΡΑ SLIDES ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Οικοσύστημα πρωτογενούς δάσους
- Οικοσύστημα με δυναμική ανθρώπινη επέμβαση
- Φως - Πηγή ενέργειας
- Διάταξη βλάστησης
- Έδαφος - Παράγοντας ρίζωσης φυτών
- Αποσύνθεση - Σαπρόφυτα
- Καταναλωτές πρώτου βαθμού
- Καταναλωτές δευτέρου βαθμού
- Σχέσεις σε περιοχές φτωχών επιλογών διατροφής
- Αλμυρά εδάφη
- Δάσος ορεισίβιου επιπέδου σε Μεσογειακό κλίμα
- Τούνδρες σε αρκτικές περιοχέςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566