8/14/2020   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για τη Βιολογία

ΜΤ186.18
ΣΕΙΡΑ SLIDES: TO NEΡΟ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Εξογκωμένα φυτικά κύτταρα
- Πλασμόλυση φυτικών κυττάρων
- Ρίζες και απορροφητικά τριχίδια
- Τομή ρίζας
- Ενδόδερμα
- Διαμήκης τομή ξυλώματος
- Εγκάρσια τομή μίσχου
- Εγκάρσια τομή φύλλου
- Στόματα
- Διαμήκη τομή φλοιώματοςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566