8/14/2020   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Slides Βιολογίας

ΜΤ186.89
ΣΕΙΡΑ SLIDES: ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Σαρκώδεις καρπούς
- Αδιάρρηκτους ξηρούς καρπούς
- Διαρρηκτούς ξηρούς καρπούςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566