8/14/2020   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για τη Βιολογία

ΜΤ186.90
ΣΕΙΡΑ SLIDES: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Σφενδόνη
- Βελόνα
- Φύλλο με παράλληλες νευρώσεις
- Φύλλο με δακτυλοειδή νεύρωση
- Φύλλο με διακλαδισμένη νεύρωση
- Σύνθετα φύλλα
- Ελικοειδή φύλλα
- Εναλλασσόμενα φύλλα
- Αντίθετα φύλλα
- Σπονδυλωτά φύλλα
- Σαρκώδη φύλλα
- Φύλλα και αποθήκευσηBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566