8/14/2020   

Προϊόντα | g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ-Slides για τη Βιολογία

ΜΤ186.93
ΣΕΙΡΑ SLIDES: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Ομάδα Ο / τεστ ορού
- Ομάδα Ο / τεστ αιμοσφαιρίων
- Ομάδα ΑΒ / τεστ ορού
- Ομάδα Β / τεστ ορού
- Ομάδα Α / τεστ αιμοσφαιρίνης
- Ομάδα Α / τεστ ορού
- Ομάδα Β / τεστ αιμοσφαιρίων
- Ομάδα Α1 / τεστ ορού
- Ομάδα Α2 / τεστ ορού
- Ομάδα RHESUS θετικό / τεστ ορού
- Ομάδα RHESUS αρνητικό / τεστ ορούBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566