10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Slides Βιολογίας

ΜΤ187.06
ΣΕΙΡΑ SLIDES: ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος.

Περιλαμβάνει:

- Κύκλο του Νερού
- Κύκλο του Άνθρακα
- Κύκλο του Αζώτου
- Φωτοσύνθεση
- Ροή Ενέργειας στην τροφική Αλυσίδα
- Ανατομία και φυσιολογία ενός φυτού
- Σύννεφα
- Ποτάμια και βλάστηση
- Καλλιέργειες
- Φυτοφάγα ζώα
- Σαρκοφάγα ζώα
- Ο άνθρωπος


Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566