8/12/2020   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Slides Βιολογίας

ΜΤ187.08
ΣΕΙΡΑ SLIDES: Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Σειρά 12 slides με οδηγίες παρουσίασης μαθήματος σχετικά με τους τύπους αναπνοής των ασπόνδυλων και σπονδυλωτών.

Περιλαμβάνει:

- Αναπνοή στο νερό
- Αναπνοή στον αέραBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566