10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ320.00
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: ΚΡΑΝΙΟ

Το πρόπλασμα ανθρώπινου κρανίου ΜΟ320.00 διαθέτει αποσπώμενη κάτω σιαγώνα.
Το μέγεθος του είναι αντίστοιχο του φυσικού.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566