10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ340.00
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Το πρόπλασμα ανθρώπινου οφθαλμού ΜΟ340.00 έχει μέγεθος 4x του φυσικού και αποσπάται σε 6 τμήματα.

Διακρίνονται σε μεγέθυνση :
- Ο κερατοειδής χιτώνας
- Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας
- Ο φακός
- Το υαλώδες σώμα
- Η ωχρά κηλίδα
- Το οπτικό νεύρο

Υλικό κατασκευής: άθραυστο ΜΗ τοξικό.
Χρώση: ανεξίτηλη ΜΗ τοξική.
Συνοδεύεται από αναλυτικό έντυπο επεξηγήσεων.
Διαστάσεις: 9 cm x 9 cm x 15 cm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566