10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ350.00
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΑ

Το πρόπλασμα καρδιάς αποσπάται σε δύο τμήματα.

Διαθέτει αποσπώμενη βάση.
Διαστάσεις: 19 cm x 12 cm x 12 cmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566