10/26/2021   

Προϊόντα | c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας

ΜΟ375.00
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ: ΤΟΜΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Το πρόπλασμα τομής λεκάνης γυναικός ΜΟ375.00 εμφανίζει τα όργανα του:

- Πεπτικού συστήματος
- Απεκκριτικού συστήματος
- Γεννητικού συστήματος

Υλικό κατασκευής: άθραυστο ΜΗ τοξικό.
Συνοδεύεται από αναλυτικό έντυπο επεξηγήσεων.
Χρώση: ανεξίτηλη ΜΗ τοξική.
Διαστάσεις: 20 cm x 27 cm x 12 cmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566